Về eBiznet

eBiznet là công ty tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp kinh tế chia sẻ, giúp cá nhân hóa việc kinh doanh Online với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ.
Với phương châm mang đến “hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người”, hoạt động kinh doanh của eBiznet ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều bước tiến đáng kể.
eBiznet hiện đang tập trung hoạt động ở phân khúc sản phẩm cao cấp như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm công nghệ mới.
Ngoài ra, eBiznet còn cung cấp giải pháp Công nghệ quản lý điều hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng bằng Công nghệ tự động Automation, AI, và blockchain.